Enter your keyword

Gevorderdencursus Nederlands

Deze gevorderdencursus (A2>B1) richt zich op woordenschatuitbreiding, uitspraak en intonatie en spelling en zinsstructuur. Door het spelen van spelletjes, het luisteren naar verhalen en het invullen en schrijven van teksten breiden de cursisten hun woordenschat verder uit en leren zij steeds beter Nederlands spreken en schrijven. De lessen zullen inspelen op actuele thema’s en onderwerpen.

De cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur in de ochtend (9.30- 12.00 uur) of in de avond (19.00 – 21.30 uur) en een eindpresentatie.

In de pauze drinken we koffie, thee, chocolademelk en eten we veel koekjes!

Elke les wordt er ook huiswerk opgegeven. Dit huiswerk staat voor een deel in het werkboek en voor een deel op de e-learningsite. De cursist zal hier ongeveer 4 tot 5 uur mee bezig zijn. De totale studiebelasting per week is dus ongeveer 7,5 uur.

Het lesboek De Sprong van uitgeverij Boom en Het Fundament van Taalthuis worden verstrekt tijdens de eerste les.

Aan het einde van de cursus ontvangen allemaal een deelname certificaat.

Minimale aantal deelnemers is vijf en het maximale aantal deelnemers is elf.