Enter your keyword

Advanced (A2>B1)

Deze gevorderdencursus richt zich op woordenschatuitbreiding, uitspraak en intonatie en spelling en zinsstructuur en werkt toe naar niveau B1. Door het spelen van spelletjes, het luisteren naar verhalen en het invullen en schrijven van teksten breiden de cursisten hun woordenschat verder uit en leren zij steeds beter Nederlands spreken en schrijven. De lessen zullen inspelen op actuele thema’s en onderwerpen.

De cursus bestaat uit 14 lessen van 2 uur en een kwartier in de ochtend (9.30- 12.00 uur) of in de avond (19.00 – 21.30 uur) en een eindpresentatie.

Elke les wordt er ook huiswerk opgegeven. De cursist zal hier ongeveer 5 tot 6 uur mee bezig zijn. De totale studiebelasting per week is dus ongeveer 8,5 uur.

Taalthuis maakt voor de cursussen vanaf A2 gebruik van de lesboeken van Coutinho. Taalthuis biedt studenten een speciale grammaticamodule  (A1-A2) op de eigen e-learning aan die aangeschaft kan worden bij registratie. In deze module is alle basisgrammatica met de bijbehorende oefeningen gegroepeerd waardoor er gericht geoefend kan worden.

Aan het einde van de cursus ontvangen ze allemaal een deelname certificaat (80% aanwezigheid vereist) en een examen uitslag.

Minimale aantal deelnemers is vijf en het maximale aantal deelnemers is twaalf.