Enter your keyword

Kies de juiste cursus Nederlands

Welke cursus is de beste cursus voor jou?

Ik heb geen kennis van de Nederlandse taal en ik heb nog nooit een cursus Nederlands gevolgd.

Ik heb geen kennis van de Nederlandse taal, ik heb nog nooit een cursus gevolgd, maar ik heb geen tijd om een klassikale of online cursus te volgen.

Mijn moedertaal is Duits en ik heb nog nooit een cursus Nederlands gevolgd.

Mijn moedertaal is Afrikaans en ik heb nog nooit een cursus Nederlands gevolgd.

Ik heb eerder een cursus Nederlands gevolgd en ik wil meer oefenen met spreken.

Ik spreek al wel een beetje Nederlands, maar ik weet mijn niveau niet.

Ik wil de grammatica meer oefenen.

Wat moet ik weten voor welke cursus?

Wat moet ik weten voor de Beginners Basis cursus (A0>A1)?

Je moet Engels kunnen lezen en spreken.

Wat moet ik weten voor de Beginners Plus cursus (A0->A2)?

 • Je moedertaal is Duits of Afrikaans
 • Je kunt al aardig wat Nederlands begrijpen. De docent spreekt Nederlands vanaf het begin van de cursus. Alleen als het niet duidelijk is en er is meer uitleg nodig, zal de docent Engels praten.
 • Je moet een klein beetje Nederlands kunnen praten.

Wat moet ik weten voor een half gevorderde cursus die op A1 niveau begint?

 • Je moet op een basis A1 niveau kunnen converseren waar bij je gebruik kunt maken van persoonlijke, bezittelijke en aanwijzende voornaamwoorden
 • Je moet zinnen in de tegenwoordige en toekomende tijd kunnen zetten
 • je moet coördinerende voegwoorden, ontkenning, bijvoeglijke naamwoorden en meervoudsvorm kunnen gebruiken

Wat moet ik weten voor een gevorderde cursus die op A2 niveau begint?

 • Je moet op niveau A2 kunnen communiceren terwijl je meer gebruik maakt van complexere zinnen met gebruik van o.a. ‘omdat’, of ‘om te…’
 • Je moet het woord ‘er’ gebruiken
 • Je moet alle verschillende tijden kunnen gebruiken
 • Je moet scheidbare en wederkerende werkwoorden en werkwoorden met vaste voorvoegsels kunnen gebruiken

Wat moet ik weten voor een ver gevorderde cursus die op B1 niveau begint?

 • Je moet in staat zijn om op B1-niveau te converseren met complexere zinnen met alle ondergeschikte vervoegingen, de constructie met ‘om te …’
 • Je moet het woord ‘er’ kunnen gebruiken
 • Je moet zinnen in alle tijden kunnen zetten Je moet scheidbare en wederkerende werkwoorden en werkwoorden met vaste voorvoegsels kunnen gebruiken
 • Je moet het betrekkelijk voornaamwoord kunnen gebruiken
 • Je moet indirecte spraak kunnen gebruiken
 • Je moet het werkwoord ‘zouden’ kunnen gebruiken

Wat moet ik weten voor een cursus naar Perfectie die op B2 niveau begint?

 • Je moet kunnen converseren op B2-niveau met complexere zinnen met alle ondergeschikte vervoegingen, de constructie met ‘om te …’ en met structuurwoorden zoals ‘naarmate’, ‘daarentegen’
 • Je moet het woord ‘er’ kunnen gebruiken
 • Je moet zinnen in alle tijden kunnen zetten
 • Je moet scheidbare en wederkerende werkwoorden en werkwoorden met vaste voorvoegsels kunnen gebruiken
 • Je moet het betrekkelijk voornaamwoord kunnen gebruiken
 • Je moet indirecte spraak kunnen gebruiken
 • Je moet het werkwoord ‘zouden’ en ‘zullen’ kunnen gebruiken
 • Je moet je mening kunnen geven, een klacht kunnen indienen, een samenvatting kunnen maken