Enter your keyword

Intermediate (A1>A2)

Deze halfgevorderdencursus (A1>A2) richt zich op woordenschatuitbreiding, uitspraak en intonatie en spelling en zinsstructuur. Door het spelen van spelletjes, het luisteren naar verhalen en het invullen en schrijven van teksten breiden de cursisten hun woordenschat verder uit en leren zij steeds beter Nederlands spreken en schrijven. De lessen zullen inspelen op actuele thema’s en onderwerpen.

De cursus bestaat uit 13 lessen van 2 uur en 15 minuten in de ochtend (9.30- 11.45 uur) of in de avond (19.15 – 21.30 uur) .

Taalthuis gebruikt eigen lesmateriaal tijdens deze cursus. De lesboeken ‘Kom maar verder’ en ‘Het fundament’ worden verstrekt tijdens de eerste les. Alle studenten krijgen toegang tot de e-learningsite. Taalthuis biedt studenten een speciale grammaticamodule (A1-A2) aan die aangeschaft kan worden bij registratie. In deze module is alle basisgrammatica met de bijbehorende oefeningen gegroepeerd waardoor er gericht geoefend kan worden.

Elke les wordt er ook huiswerk opgegeven. Dit huiswerk staat voor een deel in het werkboek en voor een deel op de e-learningsite. De cursist zal hier ongeveer 4 tot 5 uur mee bezig zijn. De totale studiebelasting per week is dus ongeveer 7,5 uur.

Aan het einde van de cursus ontvangen ze allemaal een deelname certificaat (80% aanwezigheid vereist) en een examen uitslag.

Minimale aantal deelnemers is vijf en het maximale aantal deelnemers is twaalf.