Enter your keyword

Intermediate (A1>A2)

Deze halfgevorderdencursus (A1>A2) richt zich op woordenschatuitbreiding, uitspraak en intonatie en spelling en zinsstructuur. Door het spelen van spelletjes, het luisteren naar verhalen en het invullen en schrijven van teksten breiden de cursisten hun woordenschat verder uit en leren zij steeds beter Nederlands spreken en schrijven. De lessen zullen inspelen op actuele thema’s en onderwerpen.

De cursus bestaat uit 13 lessen van 2 uur en 15 minuten in de ochtend (9.30- 11.45 uur) of in de avond (19.15 – 21.30 uur).

Taalthuis gebruikt eigen lesmateriaal tijdens deze cursus. De lesboeken ‘Kom maar verder’ en ‘Het fundament’ worden verstrekt voor de eerste les. Voor een online cursus worden ze naar het huisadres verzonden.

Elke les wordt er ook huiswerk opgegeven. Dit huiswerk staat voor een deel in het werkboek en voor een deel op de e-learningsite. De cursist zal hier ongeveer 4 tot 5 uur mee bezig zijn. De totale studiebelasting per week is dus ongeveer 7,5 uur. Taalthuis biedt studenten een speciale grammaticamodule op de eigen e-learning aan die aangeschaft kan worden bij registratie. In deze module is alle basisgrammatica met de bijbehorende oefeningen gegroepeerd waardoor er gericht geoefend kan worden.

Aan het einde van de cursus doen de cursisten een examen en ontvangen  een deelname certificaat wanneer ze 80% aanwezig zijn geweest en examen hebben gedaan.

Minimale aantal deelnemers is vijf en het maximale aantal deelnemers is twaalf.