Enter your keyword

CRKBO & NRTO

Taalthuis is opgenomen in het CRKBO register. De opname in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) gebeurt op basis van een audit dan wel een vrijstelling.

Is een onderwijsinstelling ingeschreven in het register, dan is die instelling daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is. Taalthuis is door de registratie niet BTW-plichtig.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit.

Taalthuis bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Taalthuis voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

NRTO Quality Mark